Κοίμησις Θεοτόκου

ὁδ.: Ὀλυμπίας 28, 164 51 Ἀργυρούπολη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-99.13.070, ΦΑΞ: 210-99.10.280

    Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀργυρουπόλεως εἶναι καρπός τῆς εὐσέβειας, καθώς καί τῆς συλλογικῆς καί ἐπίμοχθης προσπάθειας τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν.
    Οἱ πρῶτοι οἰκιστές καί ὁ οἰκοδομικός συνεταιρισμός πόλεως παλαιῶν πολεμιστῶν τῆς περιοχῆς τό ἔτος 1957 παραχώρησαν ὡς δωρεά στήν τότε κοινότητα Ἀργυρουπόλεως τά οἰκοδομικά τετράγωνα μεταξύ τῶν ὁδῶν Ὀλυμπίας καί Ἀνεξαρτησίας, ἐκτάσεως 2.751 τετραγωνικῶν μέτρων, μέ τή ρητή ὑποχρέωση νά τά χρησιμοποιήσει ἡ κοινότητα γιά τή δημιουργία ἔργων κοινῆς ὠφέλειας.
    Πρό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας, ἀπό τόν μικρό ἀριθμό κατοίκων τῆς περιοχῆς, συνεστήθη ὁ σύλλογος πόλεως πολεμιστῶν «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», ὁ ὁποῖος τό 1963 ἀνήγειρε γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν μικρό ναό ἀπό τσιμεντόλιθους καί ἐλενίτ. Μέ τήν ἵδρυση ὅμως τῆς Ἐνορίας καί τήν αὔξηση ἐν τῶ μεταξύ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐνοριτῶν, καλλιεργήθηκε ἡ συνείδηση σέ ὅλους γιά τήν κατασκευή νέου ναοῦ. Γιά τόν σκοπό αὐτό συνεργάστηκαν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ τόν σύλλογο ἀνεγέρσεως, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1971 λειτούργησε ὡς Ἐρανική Ἐπιτροπή ἀνεγέρσεως τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ.
    Ὁ νέος ἱερός Ναός ὁ ὁποῖος εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς μετά τρούλλου καί μέ ἔκδηλη τή νησιωτική ἐπίδραση, κτίστηκε στά θεμέλια τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ τό ἔτος 1963 καί ἡ συνολική δαπάνη καλύφθηκε κυρίως ἀπό τή διενέργεια ἀλλεπαλλήλων (πάνω ἀπό 120) ἐράνων.
    Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 15η Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί θείας μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
    Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Μιχαήλ Χαλᾶς (210-97.56.976) καί ὁ π. Γεώργιος Παπαδόπουλος (210-506.9169).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη