Ιστορικό

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο
Τ Η Σ   Ι Ε Ρ Α Σ   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ
Ν Ε Α Σ   Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ


    Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης ἱδρύθηκε τό 1974 μέ τό Ν.Δ. 411 (Φ.Ε.Κ.134/16-5-1974 τ.Α’) καί περιελάμβανε ἀπό τόν Δῆμο Ἀθηναίων τήν ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (ἅγιος Σώστης) Λεωφόρου Συγγροῦ, τούς Δήμους Νέας Σμύρνης, Παλαιοῦ Φαλήρου, Ἀλίμου, Ἀργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης.
    Στίς 18 Ἰουνίου 2002 μέ τό ὑπ᾽ ἀριθμ. 152/28-6-2002 Φ.Ε.Κ. (τεῦχος Α’) ἱδρύεται ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γλυφάδας ἀποσπώντας δήμους ἀπό τήν ἐδαφική περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης (Γλυφάδα, Ἑλληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη). Σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης περιλαμβάνει ἀπό το Δήμο Αθηναίων, τήν ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (ἅγιος Σώστης) Λεωφόρου Συγγροῦ, τούς Δήμους Νέας Σμύρνης, Παλαιοῦ Φαλήρου, Ἀλίμου καί Ἀργυρουπόλεως.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη