Ἁγία Βαρβάρα

ὁδ.: Ἁγίας Βαρβάρας 20, 164 52 Ἀργυρούπολη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-96.15.425, ΦΑΞ: 210-96.44.424
Ἱστοσελίδα: http://www.agiabarbara.gr

    Ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως εἶναι ὁ πρῶτος Ἐνοριακός Ναός στήν περιοχή. Ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ ἔχει ὡς ἀφετηρία τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ πρῶτοι Ἕλληνες πρόσφυγες ἀπό τήν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου, διωγμένοι ἀπό τούς Τούρκους κατά τό ἔτος 1922, ἔφθασαν καί ἐγκαταστάθηκαν στή σημερινή περιοχή τῆς νέας (στήν Ἀττική) Ἀργυρουπόλεως, ἡ ὁποία τότε ἦταν ἔρημη καί ἀκατοίκητη.
    Μετά τήν ἐγκατάστασή τους ἐκεῖ, θέλησαν νά κτίσουν ἱερό Ναό γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες, ἀλλά καί γιά νά ἀποταμιεύσουν καί νά ἀφιερώσουν σ΄ αὐτόν τούς ἱερούς θησαυρούς, τούς ὁποίους εἶχαν φέρει μαζί τους φεύγοντας ἀπό τόν Πόντο, ὅπως ἱερές εἰκόνες, ἱερά σκεύη, ἐκκλησιαστικά κειμήλια κ.λπ..
    Tό 1925 κτίστηκε ὁ πρῶτος μικρός Ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Λόγω ὅμως τῆς συνεχοῦς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμιακοῦ στοιχείου τῆς κοινότητας τῆς νέας Ἀργυρουπόλεως, ἄρχισε τό 1958 ἡ κατασκευή δεύτερου μεγαλύτε-ρου ἱεροῦ Ναοῦ, πλησίον τοῦ πρώτου, λιθόκτιστου, ρυθμοῦ τρίκλιτης βασιλικῆς καί διαστάσεων 10x15 μέτρα, ὁ ὁποῖος μέ τίς θυσίες καί τίς προσωπικές ἐργασίες τῶν ἐνοριτῶν περατώθηκε σέ σύντομο χρονικό διάστημα.
    Τά ἔτη πού ἀκολούθησαν, ἡ νέα Ἀργυρούπολη κατέστη πολυπληθής πόλη καί ἡ πρώτη Ἐνορία της, ἡ Ἁγία Βαρβάρα, διαχωρίστηκε στίς γνωστές μέχρι σήμερα Ἐνορίες τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
    Ἐν τῷ μεταξύ λόγω τῶν πληθυσμιακῶν ἀναγκῶν πού αὐξήθηκαν κατά πολύ, τό 1977 θεμελιώθηκε τρίτος μεγαλοπρεπής ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Βαρβάρας μέ δύο ἐπιβλητικά κωδωνοστάσια.
    Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 4η Δεκεμβρίου, ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.
    Ἐπίσης, στήν Ἐνορία αὐτή λειτουργεῖ «Σπίτι Γαλήνης» προσφέροντας πολλές μερίδες φαγητοῦ καθημερινά καί ἔκτακτα βοηθήματα σέ οἰκονομικά ἀσθενεῖς καί ἄπορους συνανθρώπους μας (ὁδ.: Ἁγ. Βαρβάρα 20, τηλ.: 210-96.15.425).
    Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Θεόδωρος Γεωργίου (210-96.27.048), π. Βασίλειος Αὐγουστῖνος (210-70.19.786) καί ὁ π. Σπυρίδων Παφτοῦνος (215-5103.928).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη