Ἁγία Τριάς

ὁδ.: Πλατεία Ἁγίας Τριάδος, 164 00 Ἀργυρούπολη (Χάρτης Περιοχῆς)
Τηλ.: 210-99.17.286, ΦΑΞ: 210-99.17.301

    Ὁ πρῶτος ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυρουπόλεως ἀνηγέρθη σέ οἰκόπεδο πού δωρήθηκε ἀπό τόν μεγαλοκτηματία Μαρίνο Γερουλάνο, τό ὁποῖο περιλαμβανόταν στό κτῆμα «Τράχωνες». Ἡ ἀνέγερση τοῦ πρώτου Ναοῦ, μικρῶν διαστάσεων, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου, πλινθόκτιστου καί στεγασμένου μέ ἐλενίτ, ἄρχισε τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 1964, μέ πρωτοβουλία τοῦ συλλόγου «Ἡ Ἁγία Τριάς» καί τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί περατώθηκε μετά ἀπό πολλές δυσκολίες καί ποικίλα ἐμπόδια λίγο πρίν ἀπό τό Πάσχα τοῦ 1965. Ὁ ναός αὐτός ὑπῆρξε ἀρχικῶς παρεκκλήσιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως.
    Στίς 7 Ἰουνίου 1971, στόν ἴδιο χῶρο θεμελιώθηκε ὁ νέος μεγαλοπρεπής ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἐμβαδοῦ δύο χιλιάδων τετραγωνικῶν μέ-τρων καί τύπου τρουλλαίας βασιλικῆς. Περατώθηκε στό σύνολό του τόν Δεκέμβριο τοῦ 1985, ὁπότε καί ἔγιναν τά θυρανοίξια καί ἡ πρώτη θεία Λει-τουργία, ἐνῶ τά ἐγκαίνια τελέστηκαν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1987, ἀπό τόν μα-καριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Ἀγαθάγγελο.
    Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τή Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
    Σήμερα στόν ἱερό Ναό ὑπηρετοῦν οἱ Ἱερεῖς: π. Εὐστάθιος Πρασσᾶς (210-75.64.803) καί ὁ π. Σπυρίδων Χιόνης (210-98.03.191).

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη